هوش مصنوعی و نقش آن در صنعت پوشاک

هوش مصنوعی و نقش آن در صنعت پوشاک

هوش مصنوعی راه حل هایی را برای خطاهای انسانی ارائه می دهد اما با دقت و ارتباط مشکل دارد. در صنعت پوشاک، می‌تواند به مسائل مربوط به تناسب و پارچه بپردازد، اما بررسی واقعیت به دلیل پیچیدگی و اطلاعات نادرست یک چالش باقی مانده است. بحث اصلی حول نقش آن در جایگزینی یا ارتقای توانایی های انسانی، لمس اندیشه و خلاقیت اصلی می چرخد.

ادامه مطلب

7 نوع مختلف پارچه مورد استفاده در صنعت مد

7نوع مختلف پارچه مورد استفاده در صنعت مد و نحوه تولید آنها

انتخاب پارچه در مد بر هزینه، سبک و پایداری تأثیر می گذارد. پنبه به دلیل تطبیق پذیری محبوب است، در حالی که پشم گرما را ارائه می دهد. چرم بادوام است، در حالی که ابریشم از تجمل و ظرافت برخوردار است. پلی استر به طور گسترده استفاده می شود اما کمتر دوستدار محیط زیست است. ریون به خوبی با تن هماهنگ می شود و اکریلیک شبیه پشم است. انتخاب پارچه آگاهانه آینده مد مسئولانه را ترویج می کند.

ادامه مطلب